Dolní Pojizeří z. ú.
Dolní Pojizeří z. ú.

Hodnocené projekty

Zaregistrované projekty:

 

Číslo projektu Název projektu Celkové způsobilé výdaje v Kč

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/

0010529

Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno - III. Etapa

2.000.000,00

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/

0010597

Bezpečná doprava Předměřice nad Jizerou

1.500.000,00 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/

0010610

Bezpečně do školy i na autobus

1.489.231,29 

 


Vybrané projekty:

 

Pořadí Číslo projektu Název projektu Celkové uznatelné výdaje v Kč Počet bodů

1.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010597

Bezpečná doprava Předměřice nad Jizerou

1.500.000,00

60

2.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010610

Bezpečně do školy i na autobus

1.489.231,29

60

3.

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010529

Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno - III. Etapa

2.000.000,00

55

 

Zápis z jednání výběrového orgánu

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu