Dolní Pojizeří z. ú.

Výzvy OPZ

OPZ

Mladoboleslavský venkov podporuje následující opatření v programovém rámci OP Z:

Opatření III.1 - Prevence sociálního vyloučení 
Opatření III.2 - Podpora rodiny
Opatření III.3 - Podpora sociálního podnikání
Opatření III.4 - Vzdělávání pro zaměstnání


Připravované výzvy

----

Vyhlášené výzvy

----

 

Ukončené výzvy

Výzva 1/2018 - Podpora rodiny I.

Výzva 2/2018 - Prevence sociálního vyloučení

Výzva 3/2018 - Vzdělávání pro zaměstnání

Výzva 4 - Podpora rodiny II.

Výzva 5 - Prevence sociálního vyloučení II.

Výzva 6 - Vzdělávání pro zaměstnání II.

Výzva 7 - Podpora rodiny III.

Výzva 8 - Prevence sociálního vyloučení III.

Etický kodex

Etický kodex pro programový rámec OPZ