Dolní Pojizeří z. ú.

Zaregistrované projekty

Přehled podaných žádostí o podporu

Registrační číslo projeku Název projektu Datum a čas podání Žadatel Způsobilé výdaje
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009752 Příměstský tábor na ranči 30.4.2018 15:37 Ranč Royal o.p.s. 1.117.500,-