O nás

Název: Dolní Pojizeří z. ú.

IČ: 011 72 361

Adresa: Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno

Kdo jsme?

Dolní Pojizeří z. ú. je nestátní neziskovou organizací (NNO) pracující formou LEADER v oblasti rozvoje území, ve kterém působí. Součástí organizace je místní partnerství, tzv. Místní akční skupina (zkráceně MAS). MAS je sdružení zástupců firem, obcí, neziskových organizací a dalších subjektů, které spojuje zájem o rozvoj území. V současné době působí na území celého Česka 180 MAS, přičemž každá z nich má svou vlastní, specifickou, rozvojovou strategii (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje - dříve Střrategický plán LEADER).

Co děláme

Hlavním předmětem činnosti je zprostředkování grantů a dotací pro fyzické i právnické osoby z území, ve kterém MAS působí. MAS zveřejňují výzvy pro místní žadatele o granty, zajišťují konzultace, administrativu, hodnocení a výběr projektů k financování.

Mimo distribuce dotačních prostředků EU prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje realizujeme a připravujeme další informační, vzdělávací a poradenské činnosti, podílíme se na realizaci kulturních a sportovních akcí, neformální setkávání zástupců samosprávy i dalších skupin.

Co je na principech LEADER výhodné?

Výhoda principu LEADER a MAS spočívá v tzv. „bottom – up“ přístupu, což znamená, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od místních obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o rozvoji rozhodovali sami obyvatelé a nikoliv centrální úřady.

Jak a v čem můžeme pomoci?

MAS pomáhá subjektům z veřejného i soukromého sektoru „dosáhnout“ na dotace. Pomoc je omezená administrativní kapacitoukanceláře, nicméně zisk drobných a středně velkých dotací je prostřednictvím MAS výhodnější než jiné způsoby. MAS na svém zájmovém území také rozvíjí celou řadu doplňujících aktivit, z nichž mohou obyvatelé těžit. Jak příklad lze uvést pořádání různorodých vzdělávacích kurzů.