Dolní Pojizeří z. ú.
Dolní Pojizeří z. ú.

Změna Pravidel pro žadatele a příjemce v OPŽP

Nejdůležitější změny se týkají námi vyhlášené výzvy č. 1 v OPZP - Realizace sídelní zeleně (SC 4.4 OPŽP). Ihned po skončení této výzvy bude vyhlášena nová výzva, na kterou se již budou tato nová pravidla vztahovat.

Dne 27.8.2019 vešly v platnost aktulizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce v OPŽP.

 

Přehled nejdůležitějších změn

 1. U projektů, kde nedochází ke kácení či ošetřování stromů není nově vyžadováno biologické posouzení. Zároveň je upraven obecný výklad biologického posouzení, který je vložen do poznámky pod čarou v kapitole věnující se povinným přílohám k žádosti o dotaci (strana 224 PrŽaP). Nový výklad biologického posouzení platí pro všechny SC.
   
 2. Nově bylo zařazeno financování krajinných trávníků cíleně zakládaných ke zvýšení podílu nektarodárných a pylodárných rostlin v travinobylinných společenstvech. Způsobilost výdaje není omezena procentuálním limitem a zároveň není započítávána do nákladů na založení ploch trávníků.
   
 3. Frézování a jiné způsoby likvidace pařezů nezbytných k založení nové výsadby dřevin, jsou způsobilým výdajem po nutném kácení dřevin financovaném ze SC 4.4. V praxi to znamená, že je-li způsobilé kácení stromů (nutné k výsadbě stromů nikoliv keřů nebo k založení trávníku), je způsobilé i odstranění pařezu. V opačném případě je odstranění stávajících pařezů i nadále nezpůsobilým výdajem.
   
 4. Obnova a realizace přírodě blízkých vodních prvků a ploch (např. tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, drobných retenčních nádrží na dešťovou vodu, částí vodních toků) v rámci projektu na sídelní zeleň je nově bez omezení; maximální limit do výše 10 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně byl zrušen. Např. opravu, či odbahnění návesního rybníku je možné nově financovat bez ohledu na výši výdajů na zeleň.
   
 5. U terénních úprav vzniklých v přímé vazbě na projekt obnovy a realizace sídelní zeleně se maximální limit 10 % navyšuje na maximální limit 20 % ze způsobilých výdajů na realizaci zeleně.

 

 

Datum vložení: 30. 8. 2019 21:39
Datum poslední aktualizace: 30. 8. 2019 21:48
Autor: Jindřich Hlavatý

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Registrace pro zasílání informací

Novinky e-mailem

Publicita

IROP

OPZ

OPZPPRV

EU fondy

Středočeský kraj

 

Facebook