Informace

Kraj Rudolfa II. je nově vzniklá turistická oblast zahrnující území v územní působnosti Dolního Pojizeří.

Dolní Pojizeří z.ú., vytvořil organizační složku, která je organizací destinačního managementu "Kraj Rudolfa II." 

Logo