1 - Podpora vzdělávání

Výzva IROP - 1 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

1. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu vzdělávání – s názvem opatření „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

 • Datum vyhlášení výzvy MAS: 30. 7. 2018
 • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 7. 2018 - 0:00
 • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 7. 2018 - 0:00
 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2018 - 12:00
 • Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2015
 • Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020    

 

 • Minimální výše CZV 500.000,- Kč
 • Maximální výše CZV 3.500.000,- Kč
 • Celková alokace výzvy: 6.900.000,- Kč


Výzva je kolová.

Podporované aktivity:

 1. Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury - včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek). Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:
 • mateřských škol,
 • dětských skupin,
 • služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti,
 • spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí.
 1. Infrastruktura základních škol (stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury - včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
  • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
  • budování bezbariérovosti škol;
  • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.
 2. Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury - včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Podpora může být poskytnuta na podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání (včetně víceletých gymnázií), zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS ve vazbě na:
  • klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory);
  • budování bezbariérovosti škol;
  • ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, ve kterém se nachází sociálně vyloučená lokalita, navíc rozšiřování kapacit kmenových učeben.
 3. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (přístavby, nástavby a stavební práce spojené svybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury - včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Výzva 1/2018 v programovém rámci IROP - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 1_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 404,26 kB
Staženo: 491×

Přílohy výzvy

Příloha č. 1 - hodnotící kritéria výzvy č. 1

Příloha 1 - Hodnotící kritéria.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 168,83 kB
Staženo: 452×

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha 2 - Čestné prohlášení .docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 233,43 kB
Staženo: 425×

Ostatní dokumenty

Interní postupy pro programový rámec IROP

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB
Staženo: 414×

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,63 MB
Staženo: 435×

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Specificka-pravidla_2-4_CLLD_1-2.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,71 MB
Staženo: 445×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,48 MB
Staženo: 398×

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,8 MB
Staženo: 430×

Seminář pro žadatele a příjemce

Seminář pro žadatele a příjemce

Prezentace Seminar IROP vyzva 1_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 30,63 MB
Staženo: 446×

Hodnocení

Kontrolní listy hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti

Mladoboleslavský venkov_Výzva č. 1_Kontrolní listy FNaP_Final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 734,86 kB
Staženo: 374×

Kontrolní listy Věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 1_Kontrolni listy_VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,73 kB
Staženo: 387×

Zápis z jednání Výběrové komise

Zapis_z_jednani_VKMAS_web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 617,7 kB
Staženo: 379×