11 - Bezpečná doprava IV.

Výzva IROP - 11 - Bezpečná doprava IV.

11. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programuna podporu bezpečnosti dopravy – s názvem opatření „Bezpečná doprava“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 1. 6. 2020 0:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 1. 6. 2020 0:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 6. 2020 0:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 1. 9. 2020 16:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023    

 

Minimální výše CZV nestanovena

Maximální výše CZV na projekt 600.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 1.682.704,390 Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

  1. Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích  (podmínkou realizace projektů je komplexnost navrhovaných opatření, která povedou k vyřešení dopravně nebezpečné situace a současně budou řešena jako bezbariérová.):
    • bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní komunikaci s nebezpečným úsekem vč. úprav křižovatek a světelné signalizace,
    • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silníc I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, budování bezbariérových zastávek veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů, lávek
    • bezpečné napojení místních komunikací a chodníků na cyklostezky/cyklotrasy/pěší stezky, jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, přejezdy pro cyklisty
  2. Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací (budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace apod.).
  3. Výstavba a modernizace cyklotras pro dopravu osob do zaměstnání, za službami
  4. Vybudování doprovodné infrastruktury v podobě např. přejezdů pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Text výzvy

Dolní Pojizeří_výzva č. 11_Bezpecna_doprava_IV_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 250,97 kB
Staženo: 263×

Přílohy specifických pravidel - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,2 MB
Staženo: 273×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Dolní Pojizeří_výzva č. 11_kriteria_hodnoceni_FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 148,86 kB
Staženo: 247×

Kritéria věcného hodnocení

Dolní Pojizeří_výzva č. 11_kriteria_hodnoceni_VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 193,81 kB
Staženo: 249×

Kontrolní list pro hodnocení FNaP

Kontrolni_list_FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 286,5 kB
Staženo: 225×

Kontrolní list pro věcné hodnocení

Kontrolni_list_VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 176,99 kB
Staženo: 217×

Ostatní dokumenty

Interní postupy IROP

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_v2_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 628,25 kB
Staženo: 245×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB
Staženo: 225×

Přílohy Obecných pravidel - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_OP_vydani_1-13-final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 15,28 MB
Staženo: 257×

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,61 MB
Staženo: 224×

Seminář

Pozvánka na seminář

Pozvanka_na_seminar.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 813,89 kB
Staženo: 231×

Prezentace ze semináře

Prezentace_seminar_11_vyzva_IROP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 684,93 kB
Staženo: 209×