13 - Bezpečná doprava V.

13. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu bezpečnosti dopravy – s názvem opatření „Bezpečná doprava V.“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 1. 12. 2020 0:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 1. 12. 2020 0:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 12. 2020 0:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 2. 2021 16:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023    

 

Minimální výše CZV nestanovena

Maximální výše CZV na projekt 1.100.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 2.004.728,64 Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

  1. Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích  (podmínkou realizace projektů je komplexnost navrhovaných opatření, která povedou k vyřešení dopravně nebezpečné situace a současně budou řešena jako bezbariérová.):
    • bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní komunikaci s nebezpečným úsekem vč. úprav křižovatek a světelné signalizace,
    • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silníc I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, budování bezbariérových zastávek veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů, lávek
    • bezpečné napojení místních komunikací a chodníků na cyklostezky/cyklotrasy/pěší stezky, jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, přejezdy pro cyklisty
  2. Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací (budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace apod.).
  3. Výstavba a modernizace cyklotras pro dopravu osob do zaměstnání, za službami
  4. Vybudování doprovodné infrastruktury v podobě např. přejezdů pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Text výzvy

Dolni Pojizeri_vyzva č. 13_Bezpecna_doprava_V_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 242,43 kB
Staženo: 221×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Dolní Pojizeří z_ú_výzva č. 13_kritéria_hodnocení_FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,84 kB
Staženo: 198×

Kritéria věcného hodnocení

Dolní Pojizeří z_ú_výzva č. 13_kritéria_hodnocení_VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,74 kB
Staženo: 198×

Ostatní dokumenty

Interní postupy IROP

Dolni_Pojizeri_IP_IROP_v2_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 628,25 kB
Staženo: 202×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB
Staženo: 210×

Přílohy Obecných pravidel - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_OP_vydani_1-13-final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 15,28 MB
Staženo: 355×

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - platná

Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,61 MB
Staženo: 224×

Přílohy specifických pravidel - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,2 MB
Staženo: 278×

Vzor vzdání se práva na podání žádosti o přezkum

Vzor-vzdani-se-prava-podat-zadost-o-prezkum.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 55 kB
Staženo: 192×