2 - Bezpečnost dopravy

Výzva IROP - 2 - Bezpečná doprava

2. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu bezpečnosti dopravy – s názvem opatření „Bezpečná doprava“.

Výzva prodloužena do 14. 12. 2018!!!!

ŘO IROP prodloužil výzvu 2/2018 - Bezpečná doprava do 14. 12. 1018 z důvodu špatné funkčnosti ISKP2014+, kdy chybou systému nebylo možné podávat žádosti o podporu.

 

Datum vyhlášení výzvy MAS: 17. 9. 2018 0:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 17. 9. 2018 0:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 9. 2018 0:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:

 • 30. 11. 2018 12:00
 • 14.12.2018 14:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2015

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020    

 

Minimální výše CZV 500.000,- Kč

Maximální výše CZV 2.000.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 9.040.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

 1. Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích  (podmínkou realizace projektů je komplexnost navrhovaných opatření, která povedou k vyřešení dopravně nebezpečné situace a současně budou řešena jako bezbariérová.):
  • bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní komunikaci s nebezpečným úsekem vč. úprav křižovatek a světelné signalizace,
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silníc I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, budování bezbariérových zastávek veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů, lávek
  • bezpečné napojení místních komunikací a chodníků na cyklostezky/cyklotrasy/pěší stezky, jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, přejezdy pro cyklisty
 2. Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací (budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace apod.).
 3. Výstavba a modernizace cyklotras pro dopravu osob do zaměstnání, za službami
 4. Vybudování doprovodné infrastruktury v podobě např. přejezdů pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Výzva IROP 2/2018

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 629,96 kB
Staženo: 603×

Aktualizace výzvy IROP 2/2018

MAS_Mladoboleslavský venkov_výzva č. 2_final02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 139,05 kB
Staženo: 613×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Příloha č. 1 - kritéria hodnocení FNaP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 448,49 kB
Staženo: 398×

Kritéria věcného hodnocení

Příloha č. 2 - kritéria VH.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 656,75 kB
Staženo: 425×

Ostatní dokumenty

Interní postupy pro programový rámec IROP

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB
Staženo: 427×

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB
Staženo: 406×

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-2.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,1 MB
Staženo: 454×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MB
Staženo: 378×

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,8 MB
Staženo: 560×

Hodnocení

Kontrolní listy hodnocení Formálních náležitostí a Přijatelnosti

Mladoboleslavský venkov_Výzva č. 2_Kontrolní listy FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,79 kB
Staženo: 414×

Kontrolní listy Věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_Výzva č. 2_Kontrolní listy VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,86 kB
Staženo: 415×

Zápis z jednání výběrové komise

Zapis_z_jednani_VKMAS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,51 MB
Staženo: 369×