3 - Podpora hasičů

Výzva IROP - 3 - Podpora hasičů

3. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu hasičů – s názvem opatření „Podpora hasičů“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 20. 12. 2018 0:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 20. 12. 2018 0:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 20. 12. 2018 0:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019 12:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2016

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2020    

 

Minimální výše CZV 250.000,- Kč

Maximální výše CZV 1.000.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 2.125.000,- Kč


Výzva je kolová.

Podporované aktivity:

  1. Technika pro integrovaný záchranný systém
  • Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:
    • výkon činností spojených s extrémním suchem;
    • výkon činností v souvislosti s únikem nebezpečných látek.
  1. Stanice integrovaného záchranného systému
  • Stavby, stavební ůpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Výzva IROP 3/2018 - Podpora hasičů

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 3_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,53 kB
Staženo: 789×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 3_kriteria hodnocení FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 49,24 kB
Staženo: 382×

Kritéria věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 3_kriteria věcného hodnocení _final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 48,04 kB
Staženo: 368×

Ostatní dokumenty

Interní postupy pro programový rámec IROP

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB
Staženo: 358×

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla_SC-1-3_69_CLLD_1-2_2-11-2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,38 MB
Staženo: 371×

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_SC-1-3_69_CLLD_1-2_2-11-2018.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,07 MB
Staženo: 392×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MB
Staženo: 344×

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,8 MB
Staženo: 409×

Seminář pro žadatele a příjemce

Pozvánka na seminář

Pozvanka .pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,95 kB
Staženo: 380×

Prezentace ze semináře ke 3. výzvě IROP

Prezentace_seminar_3.vyzva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 448,27 kB
Staženo: 413×

Hodnocení

Kontrolní listy hodnocení FNaP

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 3_Kontrolní listy FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 220,42 kB
Staženo: 349×

Kontrolní listy věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 3_Kontrolní listy VH_final 01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,03 kB
Staženo: 371×