Hodnocené projekty

Zaregistrované projekty:

Číslo projektu:CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011150

Název projektu: Městys Chotětov – vybavení JPO III.

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 1.000.000,-


Vybrané projekty:

Pořadí: 3.

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0011150

Název projektu: Městys Chotětov – vybavení JPO III.

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 1.000.000,00

Počet bodů: 30

 

Zápis z jednání výběrového orgánu

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu