4 - Sociální bydlení

Výzva IROP - 4 - Sociální bydlení

4. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu sociální infrastruktury – s názvem opatření „Sociální bydlení“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 18. 1. 2019 0:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 18. 1. 2019 0:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 1. 2019 0:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 4. 2019 12:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022    

 

Minimální výše CZV 350.000,- Kč

Maximální výše CZV 1.350.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 1.350.000,- Kč


Výzva je kolová.

Podporované aktivity:

  1. Sociální bydlení

Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.
Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve Specifických pravidlech této výzvy.

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Výzvy IROP 4 - Sociální bydlení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 4_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,45 kB
Staženo: 370×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 4_kriteria hodnocení FNaP-final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 59,84 kB
Staženo: 352×

Kritéria věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 4_kriteria VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,47 kB
Staženo: 354×

Ostatní dokumenty

Interní postupy pro programový rámec IROP

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB
Staženo: 347×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MB
Staženo: 344×

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,8 MB
Staženo: 351×

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla_85_SC-2-1_CLLD_1-0_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,59 MB
Staženo: 340×

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Specificka-pravidla_85_SC-2-1_CLLD_1-0_final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 9,25 MB
Staženo: 385×

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář

Seminář.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 107,83 kB
Staženo: 528×

Prezentace ze semináře ke 4. výzvě IROP

Prezentace_seminar_4.vyzva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 416,52 kB
Staženo: 425×

Hodnocení

Kontrolní listy hodnocení FNaP

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 4_kriteria hodnocení FNaP-final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 59,84 kB
Staženo: 327×

Kontrolní listy věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 4_kriteria VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 64,47 kB
Staženo: 314×

Kontrolní listy věcného hodnocení - změna 5.4.2019

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 4_kriteria VH_zmena_k_5.4.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 178,86 kB
Staženo: 307×