5 - Sociální infrastruktura

Výzva IROP - 5 - Sociální infrastruktura

5. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programu na podporu sociální infrastruktury – s názvem opatření „Sociální infrastruktura“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 4. 2. 2019 0:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 2. 2019 0:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 2. 2019 0:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 6. 2019 16:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022    

Minimální výše CZV nestanovena

Maximální výše CZV 1.800.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 1.800.000,- Kč


Výzva je kolová.

Podporované aktivity:

 1. Aktivita Rozvoj sociálních služeb
 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy,které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:
  • centra denních služeb,
  • denní stacionáře,
  • týdenní stacionáře,
  • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
  • chráněné bydlení,
  • azylové domy,
  • domy na půl cesty,
  • zařízení pro krizovou pomoc,
  • nízkoprahová denní centra,
  • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
  • noclehárny,terapeutické komunity,
  • odborné sociální poradenství,
  • sociálně terapeutické dílny,
  • sociální rehabilitace,
  • pracoviště rané péče,
  • intervenční centra,
  • zařízení následné péče,
  • podpora samostatného bydlení,
  • pečovatelská služba,
  • osobní asistence,
  • odlehčovací služby,
  • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
  • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
  • kontaktní centra,
  • terénní programy,
  • tísňová péče,
  • průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

 1. Aktivita Rozvoj komunitních center 
 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup pozemků, budov a staveb,
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Text výzvy

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 5_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 257,63 kB
Staženo: 342×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 5_kriteria hodnocení FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,52 kB
Staženo: 367×

Kritéria věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č.5_kritéria VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,91 kB
Staženo: 347×

Ostatní dokumenty

Interní postupy pro programový rámec IROP

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB
Staženo: 369×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,73 MB
Staženo: 369×

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-11_15052018_final.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,8 MB
Staženo: 345×

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla-v-62-2_1-CLLD_v-1-2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,11 MB
Staženo: 393×

Přílohy specifických pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Specificka-pravidla-v-62-2_1-CLLD_v-1-2.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 11,38 MB
Staženo: 399×

Hodnocení

Kontrolní listy hodnocení FNaP

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 5_kriteria hodnocení FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 223,52 kB
Staženo: 333×

Kontrolní listy věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č.5_kritéria VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 122,95 kB
Staženo: 340×

Kontrolní listy věcného hodnocení - změna 5.4.2019

Mladoboleslavský venkov_výzva č.5_kritéria VH_zmena_k_5.4.2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 123,07 kB
Staženo: 301×