6 - Bezpečná doprava II.

Výzva IROP - 6 - Bezpečná doprava II.

6. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programuna podporu bezpečnosti dopravy – s názvem opatření „Bezpečná doprava II.“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 29. 3. 2019 0:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 29. 3. 2019 0:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 3. 2019 0:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 12. 7. 2019 16:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023    

 

Minimální výše CZV 200.000,- Kč

Maximální výše CZV 1.350.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 4.050.768,071 Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

  1. Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích  (podmínkou realizace projektů je komplexnost navrhovaných opatření, která povedou k vyřešení dopravně nebezpečné situace a současně budou řešena jako bezbariérová.):
    • bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní komunikaci s nebezpečným úsekem vč. úprav křižovatek a světelné signalizace,
    • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silníc I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, budování bezbariérových zastávek veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů, lávek
    • bezpečné napojení místních komunikací a chodníků na cyklostezky/cyklotrasy/pěší stezky, jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, přejezdy pro cyklisty
  2. Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací (budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace apod.).
  3. Výstavba a modernizace cyklotras pro dopravu osob do zaměstnání, za službami
  4. Vybudování doprovodné infrastruktury v podobě např. přejezdů pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Text výzvy

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 6- Bezpečná doprava II._final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 267,95 kB
Staženo: 349×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 6_kriteria hodnocení FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 147,2 kB
Staženo: 356×

Kritéria věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 6_kriteria hodnocení VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,39 kB
Staženo: 349×

Ostatní dokumenty

Interní postupy pro programový rámec IROP

Mladoboleslavsky_venkov_IP_IROP_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,3 MB
Staženo: 353×

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_06032019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,72 MB
Staženo: 349×

Přílohy obecných pravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-12_06032019.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,6 MB
Staženo: 400×

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,79 MB
Staženo: 349×

Přílohy specifickýchpravidel pro žadatele a příjemce - platné k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Specificka-pravidla-SC-2-CLLD-53-v1-3.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,1 MB
Staženo: 418×

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář

Seminář.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 876,38 kB
Staženo: 358×

Prezentace ze semináře k 6. výzvě IROP

Prezentace Seminar IROP vyzva 6_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 357,71 kB
Staženo: 419×

Hodnocení

Kontrolní listy hodnocení FNaP

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 6_Kontrolní listy FNaP_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 259,48 kB
Staženo: 332×

Kontrolní listy věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 6_Kontrolní listy VH_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 174,34 kB
Staženo: 325×