9 - Bezpečná doprava III.

Výzva IROP - 9 - Bezpečná doprava III.

9. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Integrovaného regionáního operačního programuna podporu bezpečnosti dopravy – s názvem opatření „Bezpečná doprava“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 1. 11. 2019 0:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 1. 11. 2019 0:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. 11. 2019 0:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 3. 2020 16:00

Datum zahájení realizace projektu: 1. 1. 2014

Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2023    

 

Minimální výše CZV nestanovena

Maximální výše CZV 500.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 1.682.704,390 Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

  1. Budování dopravních bezpečnostních opatření na komunikacích  (podmínkou realizace projektů je komplexnost navrhovaných opatření, která povedou k vyřešení dopravně nebezpečné situace a současně budou řešena jako bezbariérová.):
    • bezpečnostní opatření realizovaná na silnici nebo místní komunikaci s nebezpečným úsekem vč. úprav křižovatek a světelné signalizace,
    • rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silníc I., II. a III. třídy a místních komunikací přizpůsobených osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, budování bezbariérových zastávek veřejné hromadné dopravy, přechodů, podchodů, lávek
    • bezpečné napojení místních komunikací a chodníků na cyklostezky/cyklotrasy/pěší stezky, jízdní pruhy pro cyklisty umístěné podél pásu pro chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací, přejezdy pro cyklisty
  2. Přizpůsobování komunikací osobám s omezenou pohyblivostí či orientací (budování bezbariérových přístupů, zvuková signalizace apod.).
  3. Výstavba a modernizace cyklotras pro dopravu osob do zaměstnání, za službami
  4. Vybudování doprovodné infrastruktury v podobě např. přejezdů pro cyklisty, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Text výzvy

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 9_Bezpecna_dopravaIII_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 268,53 kB
Staženo: 285×

Text výzvy platný k 17.2.2020

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 9_prodlouzeni_vyzvy_17_2_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 270,21 kB
Staženo: 269×

Přílohy výzvy

Kritéria hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 9_kriteria_hodnoceni_FNaP_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 150,59 kB
Staženo: 301×

Kritéria věcného hodnocení

Mladoboleslavský venkov_výzva č. 9_kriteria_hodnoceni_VH_final01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 196,38 kB
Staženo: 314×

Ostatní dokumenty

Specifická pravidla žadatele a příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,61 MB
Staženo: 311×

Přílohy specifických pravidel - platná k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 10,2 MB
Staženo: 329×

Obecná pravidla pro žadatele příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,77 MB
Staženo: 279×

Přílohy k obecným pravidla pro žadatele příjemce - platná k datu vyhlášení výzvy

Prilohy_Obecna-pravidla_vydani_1-13-_cistopis.zip
Typ souboru: ZIP Archiv, Velikost: 14,93 MB
Staženo: 290×