Výzva OPZ č. 1 - Podpora rodiny I.

Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podporu – s názvem opatření „Podpora rodiny I.“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 12. 2. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 12. 2. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 2. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 3. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka projektu: 36 měsíců    

Minimální výše CZV    400.000,- Kč

Maximální výše CZV 1.500.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 3.148.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporovanými aktivitami ve výzvě „Podpora rodiny I.“ jsou aktivity zaměřené na prorodinná opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni:

5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování

5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
5.3 Příměstské tábory
5.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
5.5 Dětské skupiny
5.6 Vzdělávání pečujících osob

 

Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.

 

Výzva je prodloužena do 29. 4. 2018.