Výzva OPZ č. 2 - Prevence sociálního vyloučení I.

Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podporu – s názvem opatření „Prevence sociálního vyloučení I.“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 26. 3. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 26. 3. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 3. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 5. 2018, 12:00 hodin

 

Maximální délka projektu: 36 měsíců    

Minimální výše CZV   400.000,- Kč

Maximální výše CZV 2.975.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 2.975.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Předmětem podpory ve výzvě „Prevence sociálního vyloučení I.“ je sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb prostřednictvím následujících aktivit:

a) odborné sociální poradenství

b) terénní programy

c) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

d) kontaktní centra

e) sociální rehabilitace

Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.

Oprávněným žadatelem jsou pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.