Výzva OPZ č. 3 - Vzdělávání pro zaměstnání I.

Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podporu – s názvem opatření „Vzdělávání pro zaměstnání I.“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 26. 3. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 26. 3. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 3. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 29. 5. 2018, 12:00 hodin

 

Maximální délka projektu: 36 měsíců    

Minimální výše CZV 400.000,- Kč

Maximální výše CZV 1.968.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 1.968.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Předmětem podpory ve výzvě „Vzdělávání pro zaměstnání I.“ je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, dále na podporu spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů, vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání.

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

 

1. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
    1.1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
    1.2. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
    1.3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
    1.4. Podpora prostupného zaměstnávání

 

Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.