Výzva OPZ č. 5 - Prevence sociálního vyloučení II.

Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 5. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost  – s názvem opatření „Prevence sociálního vyloučení II.“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 2. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 28. 2. 2019, 0:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 5. 2019, 16:00 hodin

 

Maximální délka projektu: 36 měsíců    

Minimální výše CZV 400.000,- Kč

Maximální výše CZV 2.975.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 2.975.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Předmětem podpory ve výzvě „Prevence sociálního vyloučení II.“ je sociální začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb prostřednictvím následujících aktivit:

a) odborné sociální poradenství

b) terénní programy

c) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

d) kontaktní centra

e) sociální rehabilitace

 

Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.

 

Oprávněným žadatelem jsou pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Výzva

Text výzvy

Vyzva_OPZ_5_Prevence_socialniho_vylouceni_II.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 317,03 kB
Staženo: 335×

Přílohy výzvy

Interní postupy pro programový rámec OPZ

Mladoboleslavsky_venkov_interni_postupy_OPZ_v2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 619,68 kB
Staženo: 308×

Podporované aktivity

Výzva_OPZ_5_příloha_2_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,97 kB
Staženo: 362×

Podpora sociálních služeb na území MAS z OPZ – vyrovnávací platba

Výzva_OPZ_5_příloha_3_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 341,29 kB
Staženo: 361×

4a – Údaje o sociální službě

Výzva_OPZ_5_příloha_4a - Údaje o sociální službě.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 79,29 kB
Staženo: 313×

4b – Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost)

Výzva_OPZ_5_příloha_4b - Přehled čerpání vyrovnávací platby na sociální službu (skutečnost).xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 34,49 kB
Staženo: 320×

Pomůcka k vyplnění Přílohy č. 4a – Údaje o sociální službě

Výzva_OPZ_5_příloha_5_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 171,79 kB
Staženo: 347×

Statut Mladoboleslavský venkov z. ú.

Statut.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 234,14 kB
Staženo: 329×

Jednací řád hodnotící komise

Jednací řád Výběrové komise MAS - final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,44 kB
Staženo: 338×

Ostatní dokumenty

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

797767[2]
Typ souboru: dokument, Velikost: 143,95 kB
Staženo: 512×

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

797817[1]
Typ souboru: dokument, Velikost: 145,14 kB
Staženo: 497×

Seminář

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvanka_seminar.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 280,58 kB
Staženo: 319×

Pozvánka na 2. seminář pro žadatele

Pozvanka_seminar 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,25 kB
Staženo: 314×

Prezentace ze semináře

Prezentace sociální vyloučení_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 332,54 MB
Staženo: 334×