Výzva OPZ č. 6 - Vzdělávání pro zaměstnání II.

Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost – s názvem opatření „Vzdělávání pro zaměstnání II.“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 28. 2. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 28. 2. 2019, 0:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28. 2. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2019, 12:00 hodin Maximální délka projektu: 36 měsíců    

Minimální výše CZV 400.000,- Kč

Maximální výše CZV 1.968.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 1.968.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Předmětem podpory ve výzvě „Vzdělávání pro zaměstnání II.“ je zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, dále na podporu spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů, vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání.

Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.

 

1. Podpora opatření v oblasti zaměstnanosti
    1.1. Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce
    1.2. Zvyšování zaměstnanosti cílových skupin
    1.3. Podpora udržitelnosti cílových skupin na trhu práce
    1.4. Podpora prostupného zaměstnávání

 

Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.

Výzva

Text výzvy

Výzva_OPZ_6_vzdělávání_pro_zaměstnání_II.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 324,25 kB
Staženo: 381×

Jednací řád hodnotící komise místního partnerství Mladoboleslavský venkov

Jednací řád Výběrové komise MAS - final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,44 kB
Staženo: 381×

Přílohy výzvy

Interní postupy OPZ – Mladoboleslavský venkov z. ú.

Mladoboleslavsky_venkov_interni_postupy_OPZ_v2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 619,68 kB
Staženo: 382×

Popis podporovaných aktivit

Výzva_OPZ_6_příloha_2_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 381,62 kB
Staženo: 385×

Podporované cílové skupiny

Výzva_OPZ_6_příloha_3_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 149,36 kB
Staženo: 391×

Statut Mladoboleslavský venkov z. ú.

Statut.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 234,14 kB
Staženo: 367×

Ostatní dokumenty

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

797767[1]
Typ souboru: dokument, Velikost: 143,95 kB
Staženo: 648×

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

797817[1]
Typ souboru: dokument, Velikost: 145,14 kB
Staženo: 779×

Seminář

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvanka_seminar.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 280,24 kB
Staženo: 362×

Pozvánka na 2. seminář pro žadatele

Pozvanka_seminar 2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,22 kB
Staženo: 348×

Prezentace ze semináře

Vzdelavani_pro_zamestnani II._final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 299,58 MB
Staženo: 355×