Hodnocené projekty

Přehled podaných žádostí o podporu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016041

Název projektu: Příměstský tábor v Chotětově

Datum a čas podání: 20.12.2019 09:14

Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chotětov

Způsobilé výdaje: 528.317,50,-

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016046

Název projektu: RC Tuřice - provoz dětské skupiny

Datum a čas podání: 20.12.2019 15:44

Žadatel: RC T120 z. ú.

Způsobilé výdaje: 1.299.425,00,-          


Seznam hodnocených žádostí o podporu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016041

Název projektu: Příměstský tábor v Chotětově

Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chotětov

Způsobilé výdaje: 528.317,50,-

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016046

Název projektu: RC Tuřice - provoz dětské skupiny

Žadatel: RC T120 z. ú.

Způsobilé výdaje: 1.299.425,00,-        


Seznam vybraných žádostí o podporu

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016041

Název projektu: Příměstský tábor v Chotětově

Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chotětov

Počet bodů: 63,75

Způsobilé výdaje (po krácení): 510.443,50 Kč

 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016046

Název projektu: RC Tuřice - provoz dětské skupiny

Žadatel: RC T120 z. ú.

Počet bodů: 55

Způsobilé výdaje (po krácení): 1.299.425,00 Kč


Výběrová komis MAS (výběrový orgán)

Zápis z jednání

Prezenční listina

Hodnotící tabulka

 

Rada MAS (rozhodovací orgán)

Zápis z jednání - per rollam

Prezenční listina

 Hodnotící tabulka