Výzva OPZ č. 9 - Podpora provozu dětských skupin

Dolní Pojizeří vyhlašuje 9. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podporu – s názvem opatření „Podpora provozu dětských skupin“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 30. 6. 2020

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 30. 6. 2020, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 6. 2020, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 7. 2020, 12:00 hodin

 

Maximální délka projektu: 24 měsíců    

Minimální výše CZV  400.000,- Kč

Maximální výše CZV 2.500.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 2.500.000,- Kč


Výzva je kolová.

Jedinou podporovanou aktivitou je zajištění provozu stávající, ve výzvě MAS podpořené, dětské skupiny.

 

Pro neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.