Výzvy OPZ č. 4 - Podpora rodiny II.

Mladoboleslavský venkov vyhlašuje 4. výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost na prorodinnou podporu – s názvem opatření „Podpora rodiny II.“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 2. 2019

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 15. 2. 2019, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 2. 2019, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 5. 2019, 12:00 hodin

 

Maximální délka projektu: 36 měsíců    

Minimální výše CZV 400.000,- Kč

Maximální výše CZV 2.030.500,- Kč

Celková alokace výzvy: 2.030.500,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporovanými aktivitami ve výzvě „Podpora rodiny I.“ jsou aktivity zaměřené na prorodinná opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni:

5.1 Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování

5.2 Doprovody na kroužky a zájmové aktivity
5.3 Příměstské tábory
5.4 Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora
5.5 Dětské skupiny
5.6 Vzdělávání pečujících osob

 

Pro školy, školská zařízení a neziskové organizace je spoluúčast žadatele 0%, pro obce a příspěvkové organizace 5%, OSVČ 15%. Podrobnější informace týkající se oprávněných žadatelů, cílových skupin, podporovaných aktivitách apod. naleznete v dokumentech výzvy.

Výzva

Text výzvy

Výzva_Podpora_rodiny_II.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 392,3 kB
Staženo: 382×

Přílohy výzvy

Interní postupy pro programový rámec OPZ

Mladoboleslavsky_venkov_interni_postupy_OPZ_v2.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 619,68 kB
Staženo: 387×

Ostatní dokumenty

Informace k prorodinným opatřením

Informace k prorodiným opatřením a sociálnímu podnikání.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 415,17 kB
Staženo: 357×

Obvyklé ceny a mzdy

Obvyklé ceny a mzdy platy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 195,1 kB
Staženo: 349×

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 9).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 4,03 MB
Staženo: 342×

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce

Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (verze 9).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,23 MB
Staženo: 379×

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 249,61 kB
Staženo: 377×

Projektový záměr

Projektový záměr (verze 3).docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 220,6 kB
Staženo: 380×

Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci a žádosti o platbu v ISKP

Pokyny pro vyplnění zprávy o realizaci projektu a žádosti o platbu v IS KP14+ (verze 7).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,95 MB
Staženo: 411×

Seminář

Pozvánka na seminář pro žadatele

Pozvanka_seminar_pro_zadatele.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 136,57 kB
Staženo: 343×

Prezentace ze semináře

Prezentace_seminar_pro_zadatele_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,1 MB
Staženo: 382×