Výzva OPŽP č. 2 - Realizace ÚSES a protierozní opatření

2. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu životní prostředí– s názvem opatření „Realizace ÚSES a protierozní opatření“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 15. 3. 2019 0:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 15. 3. 2019 0:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 3. 2019 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 9. 2019 20:00

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023    

 

Minimální výše CZV 100.000,- Kč

Maximální výše CZV - realizace ÚSES 1.000.000,- Kč

Maximální výše CZV - realizace protierozních opatření 2.500.000,- Kč

Celková alokace výzvy - realizace ÚSES: 1.606.660,- Kč

Celková alokace výzvy - realizace protierozních opatření: 3.815.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

 • Realizace ÚSES:
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí 
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES 

 

 • Protierozní opatření: 
  • podpora opatření zamezujících vodní erozi o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), 
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), 
  • podpora opatření zamezující větrné erozi o obnova či zakládání větrolamů 

 

 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory. 

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

 

Výzva

Text výzvy

Vyzva_2_Protierozni opatreni_USES _final 01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 283,42 kB
Staženo: 359×

Přílohy výzvy

Metodika přímých a nepřímých nákladů

4_Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 294,58 kB
Staženo: 299×

Náklady obvyklých opatření MŽP

3_NOO_MZP.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 121,39 kB
Staženo: 309×

Standardy péče o přírodu a krajinu - výsadba stromů

5_Standard_Vysadba_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,42 MB
Staženo: 326×

Staženo: 12x Standardy péče o přírodu a krajinu - funkční výsadby ovocných dřevin

6_Standard_Vysadba_ovocnych_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3 MB
Staženo: 345×

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

7_Seznam_autochtonni_dreviny.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 124,31 kB
Staženo: 313×

Ostatní dokumenty

Interní postupy pro programový rámec OPŽP

Interní-postupy_01_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 491,83 kB
Staženo: 323×

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020

1_PrZaP_20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,66 MB
Staženo: 299×