Výzva OPŽP č.3 - Realizace sídelní zeleně II.

3. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu životní prostředí – s názvem opatření „Realizace sídlení zeleně“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 4. 10. 2019 8:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 10. 2019 8:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019 16:00    

 

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023    

Minimální výše CZV 100.000,- Kč

Maximální výše CZV 2.500.000,- Kč

Celková alokace výzvy: 4.578.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

  • Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):
    • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
    • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
    • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Výzva OPŽP č. 3 Realizace sídelní zeleně II.

Mladoboleslavsky venkov_Vyzva_03_Realizace_sidelni_zelene_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 204,05 kB
Staženo: 266×

Přílohy výzvy

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 23.

Pravidla_pro_zadatele_prijemce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,17 MB
Staženo: 265×

Kritéria pro hodnocení žádostí

Kriteria_pro_hodnoceni_zadosti_v1.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 334,72 kB
Staženo: 275×

Náklady obvyklých opatření MŽP

Naklady_obvyklych_opatreni.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 124,93 kB
Staženo: 257×

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020

Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 279,99 kB
Staženo: 276×

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard_Vysadba_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,43 MB
Staženo: 283×

Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

Standard_Vysadby_ovocnych_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB
Staženo: 265×

Standard AOPK SPPK C02 007 Krajinné travníky

Standard_Krajinne_travniky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,15 MB
Staženo: 300×

Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní

Standard_Vytvareni_a_obnova_tuni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,77 MB
Staženo: 285×

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Seznam_autochtonni_dreviny.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 125,31 kB
Staženo: 324×

Ostatní dokumenty

Interní postupy OPŽP

Interní-postupy_01_finalni_verze_k_3_10_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 502,55 kB
Staženo: 287×

Seminář

Pozvánka na seminář

Pozvanka_na_seminar.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 95,2 kB
Staženo: 260×

Prezentace ze semináře

Prezentace_Realizace_sidelni_zelene.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 440,26 kB
Staženo: 304×