Výzva OPŽP č.4 - Realizace ÚSES a protierozní opatření II.

4. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu životní prostředí– s názvem opatření „Realizace ÚSES a protierozní opatření“.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 4. 10. 2019 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 4. 10. 2019 9:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 4. 10. 2019 9:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 5. 1. 2020 20:00

Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023    

 

Minimální výše CZV 100.000,- Kč

Maximální výše CZV - realizace ÚSES 1.000.000,- Kč

Maximální výše CZV - realizace protierozních opatření 2.500.000,- Kč

Celková alokace výzvy - realizace ÚSES: 1.606.660,- Kč

Celková alokace výzvy - realizace protierozních opatření: 3.815.000,- Kč


Výzva je kolová.

 

Podporované aktivity:

 • Realizace ÚSES:
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí 
  • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES 

 

 • Protierozní opatření: 
  • podpora opatření zamezujících vodní erozi o opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.), 
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.), 
  • podpora opatření zamezující větrné erozi o obnova či zakládání větrolamů 

 

 

Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory. 

 

Více informací ve výzvě a přílohách.

Výzva

Výzva OPŽP č. 4 Realizace ÚSES a protierozní opatření II.

Mladoboleslavsky_venkov_vyzva_c_4_protierozni_opatreni_USES_final.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 286,46 kB
Staženo: 258×

Přílohy výzvy

Kritéria pro hodnocení žádostí

kriteria_pro_hodnoceni_zadosti_protierozni_uses.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 215,47 kB
Staženo: 310×

Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014-2020

Metodika_primych_neprimych_nakladu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 280 kB
Staženo: 290×

Náklady obvyklých opatření MŽP

Naklady_obvyklych_opatreni.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 124,93 kB
Staženo: 282×

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020, verze 23.

Pravidla pro zadatele a prijemce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,17 MB
Staženo: 270×

Seznam doporučených autochtonních dřevin

Seznam_autochtonni_dreviny.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 125,31 kB
Staženo: 277×

Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Standard_Vysadba_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,43 MB
Staženo: 260×

Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

Standard_Vysadba_ovocnych_stromu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3 MB
Staženo: 279×

Ostatní dokumenty

Interní postupy OPŽP

Interní-postupy_01_finalni_verze_k_3_10_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 502,55 kB
Staženo: 283×

Seminář

Pozvánka na seminář

Pozvanka_na_seminar.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 95,2 kB
Staženo: 281×

Prezentace ze semináře

Prezentace_Protierozni_opatreni_USES.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 376,04 kB
Staženo: 276×