Přijaté žádosti

Seznam přijatých žádostí

název žadatele: Mateřská škola Mečeříž

IČ: 75056551

místo realizace projektu: Mečeříž

název projektu: Rekonstrukce chodeb a schodišťového prostoru v budově Mateřské škole Mečeříž

číslo a název Fiche: Fiche 6, Podpora rozvoje území

 

název žadatele: Obec Horní Slivno

IČ: 00876267

místo realizace projektu: Horní Slivno

název projektu: Stavební úpravy čp. 107-Rozšíření školní družiny

číslo a název Fiche: Fiche 6, Podpora rozvoje území

 

název žadatele: Ing. Jiří Horák

IČ: 05322596

místo realizace projektu: 

Nemyslovice

Malé Všelisy

Katusice

název projektu: Investice do strojového vybavení (pořízení techniky)

číslo a název Fiche: Fiche 4, Podpora zemědělských podniků – investice do podniků

 

název žadatele: Michal Paul

IČ: 18424040

místo realizace projektu: Strenice

název projektu: Výstavba zázemí sportoviště

číslo a název Fiche: Fiche 3, Podnikání na venkově

 

název žadatele: ZEMPRA MB s. r. o.

IČ: 24125857

místo realizace projektu: 

Hrdlořezy
Boreč
Katusice
Horky nad Jizerou

název projektu: Rozvoj podnikání ve zpracování stavební suti

číslo a název Fiche: Fiche 3, Podnikání na venkově

 

název žadatele: Ing. Martin Píša

IČ: 67896812

místo realizace projektu: Byšice

název projektu: Rozvoj farmy

číslo a název Fiche: Fiche 4, Podpora zemědělských podniků – investice do podniků

 

název žadatele: Zbyněk Pakandl

IČ: 05968879

místo realizace projektu: Byšice

název projektu: Pořízení zouvačky a vyvažovačky

číslo a název Fiche: Fiche 3, Podnikání na venkově

 

název žadatele: Obec Nemyslovice

IČ: 00509451

místo realizace projektu: Nemyslovice

název projektu: Oprava hasičské zbrojnice (spolkového zázemí)

číslo a název Fiche: Fiche 6, Podpora rozvoje území

 

název žadatele: Obec Dolní Slivno

IČ: 00237701

místo realizace projektu: Dolní Slivno

název projektu: Nové vybavení tříd v ZŠ Dolní Slivno

číslo a název Fiche: Fiche 6, Podpora rozvoje území

 

název žadatele: Obec Byšice

IČ: 00236756

místo realizace projektu: Byšice

název projektu: Park J. A. Komenského

číslo a název Fiche: Fiche 6, Podpora rozvoje území

 

název žadatele: Obec Kropáčova Vrutice

IČ: 00238163

místo realizace projektu: Kojovice

název projektu: Oprava hasičské zbrojnice Kropáčova Vrutice

číslo a název Fiche: Fiche 6, Podpora rozvoje území

 

název žadatele: Základní škola a Mateřská škola Byšice

IČ: 71001620

místo realizace projektu: Byšice

název projektu: Rekonstrukce dětského klubu

číslo a název Fiche: Fiche 6, Podpora rozvoje území

 

název žadatele: Obec Mečeříž

IČ: 00509043

místo realizace projektu: Mečeříž

název projektu: Úprava veřejného prostranství v obci Mečeříž

číslo a název Fiche: Fiche 6, Podpora rozvoje území

 

název žadatele: Obec Předměřice nad Jizerou

IČ: 00238473

místo realizace projektu: Předměřice nad Jizerou

název projektu: Rekonstrukce fary - ohradní zeď (S04)

číslo a název Fiche: Fiche 6, Podpora rozvoje území