Vybrané žádosti

Seznam vybraných žádostí

Fiche 3

název žadatele: Michal Paul

IČ: 18424040

název projektu: Výstavba zázemí sportoviště

počet bodů: 65


Fiche 4

název žadatele: Ing. Jiří Horák

IČ: 05322596

název projektu: Investice do strojového vybavení (pořízení techniky)

počet bodů: 95

 

název žadatele: Ing. Martin Píša

IČ: 67896812

název projektu: Rozvoj farmy

počet bodů: 45

 


Fiche 6

název žadatele: Mateřská škola Mečeříž

IČ: 75056551

název projektu: Rekonstrukce chodeb a schodišťového prostoru v budově Mateřské škole Mečeříž

počet bodů: 80

 

název žadatele: Obec Horní Slivno

IČ: 00876267

název projektu: Stavební úpravy čp. 107-Rozšíření školní družiny

počet bodů: 75

 

název žadatele: Obec Nemyslovice

IČ: 00509451

název projektu: Oprava hasičské zbrojnice (spolkového zázemí)

počet bodů: 65

 

název žadatele: Obec Dolní Slivno

IČ: 00237701

název projektu: Nové vybavení tříd v ZŠ Dolní Slivno

počet bodů: 65

 

název žadatele: Obec Kropáčova Vrutice

IČ: 00238163

název projektu: Oprava hasičské zbrojnice Kropáčova Vrutice

počet bodů: 60

 

název žadatele: Základní škola a Mateřská škola Byšice

IČ: 71001620

název projektu: Rekonstrukce dětského klubu

počet bodů: 60

 

název žadatele: Obec Mečeříž

IČ: 00509043

název projektu: Úprava veřejného prostranství v obci Mečeříž

počet bodů: 60

 

název žadatele: Obec Předměřice nad Jizerou

IČ: 00238473

název projektu: Rekonstrukce fary - ohradní zeď (S04)

počet bodů: 60

 

název žadatele: Obec Byšice

IČ: 00236756

název projektu: Park J. A. Komenského

počet bodů: 50

 

Zápis z jednání Výběrové komise MAS

Zápis z jednání Rady MAS

Seznam vybraných a nevybraných žádostí