Výzva PRV č. 7

Dolní Pojizeří z. ú. vyhlašuje:

Výzva MAS č. 7

k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

registrační číslo výzvy "15/000/00000/120/000224/V006"

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014–2020 – „Mladoboleslavsko 2014-2020 – nejen kolébka automobilů“

Termín vyhlášení výzvy: 18. 6. 2021 Termín příjmu žádostí: od 1. 7. 2021 do 23. 7. 2021

podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2021

 

Výzva je vyhlášena pro následující Fiche:

Fiche 3 - Podnikání na venkově

Fiche 4 - Podpora zemědělských podniků - investice do podniků

Fiche 6 - Podpora rozvoje území

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:

Dolní Pojizeří z.ú., Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno

 

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě:

 v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

 

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

Seminář pro žadatele

1. 7. 2020 od 15:00 hodin

v zasedací místnosti kanceláře - Kostelní Hlavno 12.

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných žádostí

Seznam nevybraných žádostí

Výzva

Výzva

Vyzva.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 182,46 kB
Staženo: 184×

Fiche 3

Fiche_3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,54 MB
Staženo: 183×

Fiche 4

Fiche_4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB
Staženo: 172×

Fiche 6

Fiche_6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,59 MB
Staženo: 163×

Přílohy výzvy

Soulad se SCLLD

Priloha c. 1-Soulad-se-SCLLD-vzor.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 876,37 kB
Staženo: 155×

Potvrzení MAP

Potvrzeni_MAP.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 396,63 kB
Staženo: 156×

Prohlášení - soulad s programem rozvoje obce

Prohlášení - soulad s PRO.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 429,17 kB
Staženo: 155×

Čestné prohlášení ke stavebním pracem

CP-stavební práce.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 94,17 kB
Staženo: 148×

Ostatní dokumenty

Programový rámec PRV (výtah ze schválené SCLLD)

SCLLD-Mladoboleslavsky_venkov_zmena_PRV_c_2_final_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,91 MB
Staženo: 148×

Pravidla pro opatření 19.2.1 na rok 2021

Pravidla_19_2_1_pro_rok_2021_Podpora_provadeni_operaci_v_ra.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,49 MB
Staženo: 158×

Interní postupy pro programový rámec PRV

Interni postupy PRV_01 final.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 771,98 kB
Staženo: 157×

Postup vygenerování žádosti o dotaci a jejího podání

Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_nasl.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,85 MB
Staženo: 151×

Postup pro doplnění žádosti o dotaci

Postup_pro_doplneni_Zadosti_o_dotaci_pres_Portal_farmare_v_o.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 898,37 kB
Staženo: 152×

Postup pro doložení příloh přes Portál farmáře

Zjednoduseny_postup_pro_dolozeni_aktualizovaneho_formulare_Z.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 579,64 kB
Staženo: 155×

Fiche 6 (čl. 20 PRV) - nejčastější dotazy

Dotazy_ze_seminare_a_dalsi_nejcastejsi_dotazy_a_odpovedi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 356,23 kB
Staženo: 137×

Fiche 6 (čl. 20 PRV) - prezentace MZe

Prezentace_MZe.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,72 MB
Staženo: 134×

Fiche 6 (čl. 20 PRV) - prezentace SZIF

Prezentace_SZIF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB
Staženo: 154×

Seminář

Pozvánka

Pozvanka_na_seminar.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 144,35 kB
Staženo: 137×

Prezentace ze semináře

Prezentace_7_vyzva_PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,5 MB
Staženo: 156×