Nevybrané žádosti

název žadatele: Ing. Martin Píša

IČ: 67896812

název projektu: Rozvoj farmy - II. etapa

Fiche: 4

počet bodů: ---

důvod: nedoložení povinné přílohy

 

název žadatele: ZD Pojizeří

IČ: 00664456

název projektu: Nákup přihnojovače

Fiche: 3

počet bodů: ---

důvod: podání do nesprávné fiche

 

název žadatele: W2E s.r.o.

IČ: 29222907

název projektu: Čištění materiálů pulsním laserem

Fiche: 3

počet bodů: ---

důvod: nedoplnění žádosti ve lhůtě

 

název žadatele: Václav Pavelka

IČ: 64723984

název projektu: Rozvoj podniku

Fiche: 3

počet bodů: ---

důvod: Nepodporovaná technika