Výzva PRV č. 9

Dolní Pojizeří z. ú. vyhlašuje:

Výzva MAS č. 9

k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

registrační číslo výzvy "15/000/00000/120/000224/V009"

Název SCLLD:  Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014–2020 – „Mladoboleslavsko 2014-2020 – nejen kolébka automobilů“

Termín vyhlášení výzvy: 1. 5. 2023

Termín příjmu žádostí: od 8. 5. 2023 do 31. 5. 2023

podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 14. 7. 2023

 

Výzva je vyhlášena pro následující Fiche:

Fiche 3 - Podnikání na venkově

Fiche 4 - Podpora zemědělských podniků - investice do podniků

Fiche 6 - Podpora rozvoje území

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:

Dolní Pojizeří z.ú., Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno

 

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě:

 v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

 

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

Seminář pro žadatele

10. 5. 2023 od 10:00 hodin - kancelář Kostelní Hlavno 12

11. 5. 2023 od 13:00 hodin - kancelář Lysá nad Labem, Československé armády 29 (2.patro)

 

Seznam přijatých projektů

Seznam vybraných projektů

Seznam nevybraných projektů

Výzva

Výzva č. 9

Vyzva_PRV_9.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 258,62 kB
Staženo: 128×

Fiche 3

FICHE_3.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 802,31 kB
Staženo: 83×

Fiche 4

FICHE_4.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,53 MB
Staženo: 97×

Fiche 6

FICHE_6.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 809,83 kB
Staženo: 96×

Souhlas s vyhlášením výzvy

Souhlas_s_vyhlasenim_vyzvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 328,14 kB
Staženo: 74×

Přílohy výzvy

Soulad se SCLLD

Priloha c. 1-Soulad-se-SCLLD-vzor.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 749,84 kB
Staženo: 71×

Čestné prohlášení - stavební práce

CP-stavební práce.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 94,17 kB
Staženo: 61×

Soulad s programem rozvoje obce

Priloha c. 1-Soulad-se-SCLLD-vzor.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 749,84 kB
Staženo: 72×

Ostatní dokumenty

Programový rámce PRV (výtah ze schválené SCLLD)

SCLLD-Mladoboleslavsky_venkov_2014-2020_dodatek_4_PR_PRV_cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,02 kB
Staženo: 63×

Interní postupy

Interni postupy PRV_03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 348,38 kB
Staženo: 71×

Pravidla pro opatření 19.2.1 na roky 2023-2025

Pravidla_19_2_1_pro_roky_2023_2025_-_cistopis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,63 MB
Staženo: 81×

Postup vygenerování žádosti o dotaci a jejího podání

Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,85 MB
Staženo: 71×

Postup pro doplnění žádosti o dotaci

Postup_pro_doplneni_Zadosti_o_dotaci_pres_Portal_farmare.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 898,37 kB
Staženo: 66×

Postup pro doložení příloh

Zjednoduseny_postup_pro_dolozeni_aktualizovaneho_formulare_ZoD.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 579,64 kB
Staženo: 64×

Fiche 6 (čl. 20 PRV) - prezentace MZe

Prezentace_MZe.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 7,72 MB
Staženo: 58×

Fiche 6 (čl. 20 PRV) - prezentace SZIF

Prezentace_SZIF.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,35 MB
Staženo: 60×

Postup pro práci s průřezovými přílohami

Prace_s_prurezovymi_prilohami_v_operaci_19_2_1.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 727,7 kB
Staženo: 63×

Postup pro podání žádosti o platbu

Podani_Zadosti_o_platbu_PRV_2014-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,99 MB
Staženo: 66×

Seminář

Pozvánka na seminář

Pozvanka_na_seminar.png
Typ souboru: PNG obrázek, Velikost: 230,54 kB
Staženo: 51×

Prezentace ze semináře

Prezentace_9_vyzva_PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,65 MB
Staženo: 53×
Zobrazeno 1-20 ze 22