Výzva OPŽP

Dolní Pojizeří z.ú.

jako nositel „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Dolního Pojizeří z.ú. (MAS Polabí a Dolní Pojizeří) na období 2021 – 2027“

vyhlašuje

výzvu k předkládání komplexních projektových záměrů, které budou usilovat o podporu z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027

Operační program = Operační program Životní prostředí

Číslo výzvy ŘO = 38. výzva OPŽP - Komplexní úsporné projekty

Číslo výzvy MAS = 1. výzva Dolního Pojizeří z.ú. OPŽP

Druh výzvy = kolová


Datum a čas vyhlášení výzvy MAS 16.11.2023 v 08:00

Datum a čas zahájení příjmu záměrů na MAS) 17.11.2023 v 08:00

Datum a čas ukončení příjmu záměrů na MAS 15.12.2023 ve 12:00


Projekty musí zahrnovat 2 a více opatření, které jsou uvedeny v příloze č. 1 (Návrh kritérií pro výběr projektů CLLD) této výzvy.

Hodnocení projektů je dvoukolové.

V prvním kole předkládají žadatelé Žádatelé předkládají projektový záměr ve formě studie stavebně technologického řešení (příloha č. 2). Přílohou projektového záměru bude formulář  Výpočet bodů projektových záměrů (příloha č. 3), ve kterém žadatel sám oboduje předložený projektový záměr.

Projektové záměry včetně příloh se podávají prostřednictvím datové schránky 2zws6mu .

Návrh kritérií pro výběr projektů CLLD

Priloha_1-Navrh_kriterii_­pro_vybe›r_projektu_CLLD_v_OPZP_2022-2027.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,15 kB
Staženo: 59×

Studie stavebně technologického řešení

Priloha_2-Vzor_Studie_stavebne_›technologickeho_reseni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,83 kB
Staženo: 56×

Výpočet bodů projektových záměrů

Priloha_3-Vypocet_bodu_projektovych_zameru.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 12,56 kB
Staženo: 43×