O MAS

MAS Polabí a Dolní Pojizeří je místním partnerstvím, které je otevřené novým členům.

Partneři MAS zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy. Na rozhodovací úrovni ani veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje více než 49% hlasovacích práv.

Partneři MAS tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Příslušnost k dané zájmové skupině definuje partner MAS podle svého primárního zájmu. Partner MAS může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS Mladoboleslavský venkov trvalé sídlo, provoznu anebo bydliště nebo musí prokazatelně na daném území místně působit (rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci Pléna MAS).

Partner MAS je oprávněn navrhovat své zástupce do orgánů MAS. Jeden partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu (rady MAS, výběrové komise nebo monitorovací komise).

MAS Mladoboleslavský venkov je otevřeným partnerstvím. Všechny podmínky pro přistoupení partnerů včetně práv a povinností partnera jsou uvedeny ve statutu.

Jak se stát partnerem MAS Mladoboleslavský venkov?

  1. Projděte naše webové stránky, nebo navštivte kanelář MAS, kde se dozvíte bližší informace.
  2. Seznamte se s naší činností.
  3. Informujte se na MAS také u některého z našich partnerů.
  4. Vyplňte formulář přihlášky na webových stránkách MAS a odešlete nám jej.
  5. Pozveme vás na jednání Rady.
  6. S přijatými partnery je následně uzavřena smlouva o partnerství (pravý sloupec).