Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
 • kliknutí na název dokumentu níže na stránce zobrazí náhled a předchozí verze
 • kliknutí na ikonu složky rozbalí obsažené dokumenty
 • zatržením políčka vedle názvu dokumentu / složky se zaktivní možnost stažení

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 9)

29.10.2018 16:35 PDF Textový soubor

Verze 9 je platná od 1. 11. 2018.

Stáhnout soubor (4MB)
Staženo 94 012x

Náhled dokumentu

Počet stránek: 233

1   233

Revize dokumentu

Typ Soubor Velikost Vytvořeno Autor
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 9)
4MB 29.10.2018 16:35
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 8)
4MB 21.5.2018 15:54
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 7)
2,4MB 21.12.2017 12:21
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 6)
2,4MB 26.4.2017 8:29
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 5)
2,4MB 30.9.2016 14:12
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 4)
2,7MB 30.5.2016 14:08
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 3)
2,3MB 29.4.2016 10:34
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 2)
2,2MB 29.4.2016 10:34
PDF PDF
Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce (verze 1)
2,4MB 13.4.2015 17:39

Pravidla pro žadatele a příjemce v OPZ

Pravidla pro žadatele a příjemce v OPZ nejsou oproti OP LZZ v podobě univerzální sady dokumentů platné v zásadě pro všechny projekty bez rozdílu. Protože se v OPZ plánuje větší rozsah využití tzv. jednotkových nákladů (více viz níže), jsou pravidla pro žadatele a příjemce rozdělena do kategorie obecných pravidel (ta platí pro všechny projekty) a pak podle charakteru projektů budou k této obecné části pravidel relevantní různé specifické části pravidel.

Jednotkovými náklady se rozumí metoda, kdy projekt podporu nezískává na základě výdajů, které mu skutečně vznikly (a jsou doložitelné s využitím účetních záznamů), ale na základě dosažení dopředu stanovených jednotek (např. osob, které absolvovaly určitý vzdělávací kurz).

Obecná část pravidel se týká oblastí:

 • partnerství na úrovni projektů,
 • územní způsobilost projektů,
 • spolufinancování projektů,
 • monitorování na úrovni projektu, včetně monitorovacích indikátorů a vymezení bagatelní podpory účastníka projektu,
 • zadávání zakázek,
 • veřejná podpora a podpora de minimis,
 • horizontální principy,
 • šíření výstupů projektu,
 • evaluace výsledků projektu (včetně sebeevaluace),
 • udržitelnost,
 • povinnosti příjemců v oblasti informování a komunikace, včetně povinných prvků vizuální identity OPZ a jejich technických parametrů,
 • ukončení realizace projektu (včetně předčasného).

Pro projekty, u nichž bude financování založeno na jednotkových nákladech, budou specifické části pravidel pro žadatele a příjemce doplněny vždy nejpozději před vyhlášením příslušné výzvy k předkládání žádostí o podporu.

Specifické části pravidel se týkají oblastí:

 • změny projektu,
 • způsobilé výdaje, včetně jejich dokladování,
 • finanční řízení projektu, včetně finančních toků.

Pro projekty, u nichž bude financování založeno na jednotkových nákladech, budou specifické části pravidel pro žadatele a příjemce doplněny vždy nejpozději před vyhlášením příslušné výzvy k předkládání žádostí o podporu. 

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

Pomůcka obsahuje jednoduché shrnutí bez některých specifick a výjimek, nelze ji brát jako dokument nahrazující pravidla výše.