Dolní Pojizeří z. ú.
Dolní Pojizeří z. ú.

Harmonogram aktivit MAP

Bližší harmonogram aktivi MAP po jednotlivých měsících

logo 

 

Harmonogram MAP v ORP Mladá Boleslav

Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány

 

Termín zahájení projektu:           1. 5. 2016

Termín ukončení projektu:         30. 4. 2018 

Počet základních škol v ORP:      33 (34)

Počet mateřských škol v ORP:   53 (55)

 

Květen 2016
 • Sestavení Řídícího výboru (ŘV)
 • Zpracování návrhu Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru
 • Příprava na 1. Jednání Řídícího výboru (podklady, prezentace administrace)
 • Vlastní průzkum území (dotazníky MŠMT z jednotlivých ZŠ a MŠ atd.)
 • Vytěžení analýz ze stávajících strategických dokumentů
 • Zahájení zpracovávání Strategického rámce MAP do roku 2023

 

Červen 2016
 • 1. (ustavující) jednání Řídícího výboru se schválením Statutu a Jednacího řádu ŘV, s ustavením pracovních skupin
 • 1. jednání pracovních skupin
 • Jednání se zástupci jednotlivých škol
 • Práce s dotazníky MŠMT jednotlivých školských zařízení
 • Získání agregovaných výsledků dotazníků od MŠMT
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Červenec 2016
 • Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Srpen 2016
 • Průběžná zpráva o realizaci projektu (do 20. dne měsíce za uplynulé tři měsíce)
 • Dokončení zpracování analytické části coby podkladu pro SWOT analýzu
 • Vytvoření SWOT analýzy – stanovení tří silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení pro každou prioritní oblast MAP
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby
 • Jednání se zástupci jednotlivých škol
 • Zpracovávání Strategického rámce MAP do roku 2023

 

Září 2016
 • Vymezení prioritních oblastí vzdělávání 
 • Vymezení doporučených průřezových a volitelných opatření MAP
 • Vznik dohody o prioritách
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby
 • Příprava na jednání řídícího výboru (podklady, prezentace administrace)
 • Jednání Řídícího výboru – schválení Strategického rámce MAP do roku 2023

 

Říjen 2016
 • Stanovení střednědobé vize rozvoje vzdělávání do roku 2023 (výchozí podklad pro zpracování akčního plánu a následných aktivit)
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Listopad 2016
 • Zpracování dohody o investičních akcích, na kterých se musí dohodnout více zřizovatelů (Uzavření Dohody o investičních prioritách)
 • Průběžná zpráva o realizaci projektu (do 20. dne měsíce za uplynulé tři měsíce)
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Prosinec 2016
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Leden 2017
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Únor 2017
 • Průběžná zpráva o realizaci projektu (do 20. dne měsíce za uplynulé tři měsíce)
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Březen 2017
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Duben 2017
 • Průběžná evaluační zpráva o průběhu projektu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby
 • Příprava na jednání řídícího výboru (podklady, prezentace administrace)
 • Jednání Řídícího výboru

 

Květen 2017
 • Průběžná zpráva o realizaci projektu (do 20. dne měsíce za uplynulé tři měsíce)
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Červen 2017
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Červenec 2017
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Srpen 2017
 • Průběžná zpráva o realizaci projektu (do 20. dne měsíce za uplynulé tři měsíce)
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Září 2017
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Říjen 2017
 • Akční plán (prioritní – povinná opatření, doporučená, průřezová a volitelná opatření vzešlá z identifikovatelných potřeb v území)
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby
 • Příprava na jednání řídícího výboru (podklady, prezentace administrace)

 

Listopad 2017
 • Průběžná zpráva o realizaci projektu (do 20. dne měsíce za uplynulé tři měsíce)
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Prosinec 2017
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby
 • Jednání Řídícího výboru

 

Leden 2018
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Únor 2018
 • Průběžná zpráva o realizaci projektu (do 20. dne měsíce za uplynulé tři měsíce)
 • Práce na projektu dle harmonogramu
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby

 

Březen 2018
 • Práce na projektu dle harmonogramu 
 • Dokončení zpracování finální verze MAP
 • Jednání pracovních skupin dle potřeby
 • Příprava na jednání řídícího výboru (podklady, prezentace administrace)
 • Jednání Řídícího výboru - Schválení finální verze MAP

 

Duben 2018
 • Závěrečná zpráva o realizaci projektu (do 40 dnů od ukončení fyzické realizace projektu
 • Závěrečná zpráva za celé období realizace projektu (evaluační zpráva)
 • Informace o pokroku v realizaci projektu
 • Zpráva o udržitelnosti projektu
 • Ukončení projektu
Datum vložení: 2. 5. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 5. 2016 0:00
Autor: Jindřich Hlavatý

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Registrace pro zasílání informací

Novinky e-mailem

Publicita

IROP

OPZ

OPZPPRV

EU fondy

Středočeský kraj

 

Facebook