Dolní Pojizeří z. ú.
Dolní Pojizeří z. ú.

Podpora osob na trhu práce

OPZ

Základní údaje projektu

Název projektu:                     Podpora osob (z území Mladoboleslavského venkova) s  
                                                    hendikepem na trhu práce

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014069

Doba realizace:                       1. 5. 2020 - 31. 1. 2022

Žadatel:                                     Dolní Pojizeří z. ú.

Poskytovatel dotace:             Ministerstvo práce a sociálních věcí

Program:                                    Operační program zaměstnanost

 

Anotace projektu:

Klíčový projekt Dolního Pojizeří z. ú., který má umožnit návrat na trh práce osobám s kumulací hendikepů na trhu práce. Pro cílovou skupinu budou v průběhu projektu vytvořeno 6 pracovních míst, s dobou trvání 6 měsíců. V průběhu zapojení do projektu projde každá ze zapojených osob z cílové skupiny rekvalifikací, která osobě pomůže získat po ukončení projektu práci. Pracovníci mohou být zaměstnáni opakovaně.

Plakát povinné publicity (70.64 kB)