Animace škol

Šablony II. pro školy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo v únoru 2018 výzvu č. 02_18_063 s názvem Šablony II.

Cílem této výzvy je podpořit mateřské, základní a nově také základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe. Dále na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Podporovány jsou extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Školská zařízení mohou získat min. 100.000,-Kč až max . 5 mil Kč, dle počtu dětí, žáků či studentů.

Podávat žádosti o projekty lze až do 28. 6.2019, 14:00 hodin.

Školám poskytujeme komplexní podporu ZDARMA:

  • podporu před podáním projektu a během jeho realizace
  • školení a konzultační činnost, 
  • pomoc při zpracování zpráv o realizaci projektu, s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci projektu,
  • metodickou pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu

Pro konzultace se obracejte na projektovou manažerku Ing. Moniku Dolejšovou

mail: dolejsova@mladoboleslavskyvenkov.cz

telefon: 315 558 699

Výzva MŠMT