Informace o projektu

Projekt děti svému okolí

navazuje na projekt Škoda Auto a.s. s názvem 

“Za každé prodané auto v ČR jeden zasazený strom”

 

Cíl projektu

Smyslem celého projektu je především utužovat vztah mezi místní veřejností a zelení, která je neodmyslitelnou součástí okolního prostředí a má za cíl vytvářet sounáležitost dětí a mládeže k prostředí mladoboleslavského venkova, kde žijí. Projekt přímo oslovuje mladší generaci, rodiče nově narozených dětí a potažmo děti samotné.

Nové dřeviny se stávají náhradou za dožívající či poškozené stromy, ale převážně jde o zcela novou zeleň na veřejných plochách.

Vazba mezi občanem a dřevinami bude posilována pozvánkami na symbolické vysazení nových dřevin. Projekt je připravován ve spolupráci mezi nestátní neziskovou organizací Mladoboleslavský venkov a některými obcemi v okrese Mladá Boleslav. Jsou to Městys Bezno, obec Dolní Slivno, obec Horní Slivno a obec Košátky. V obcích jsou pak do projektu zapojeny i mateřské a základní školy.

Péče a údržba o nově vysazené dřeviny

Nově vysazené stromy se stanou součástí veřejných ploch, jejichž správa bude zajišťována ze strany zapojených obcí. Stromy budou vysazovány i na pozemcích, které jsou mimo vlastnický vztah obcí. Zde se pak bude jednat převážně o komunikační zeleň či uliční stromořadí. Tyto výsadby jsou součástí plánu doplnit postupně v uliční zeleni místa, kde stromy dlouhodobě chybějí, byly poškozeny nebo mohou stávající zeleň rozšířit.

Pro zvýšení atraktivity pro děti, dojde k opatření stromů jmenovkami dětí, které strom vysadily, a které se o strom budou, v případě zájmu, starat.

Do projektu se zapojili

Městys Bezno

Obnova a doplnění zeleně v lokalitě středu obce s výsadbou části stromů jako obnovy za stromy dožilé, a jednak za stromy vykácené. Stromy pak dále budou určeny k osazení zelených ploch v okolí nově zrekonstruovaného kulturního domu, vytvoření klidových zón a zpevnění břehu rybníka. Dále pak dojde k vysazení bobkovišní u rozptylové loučky u hřbitova.

Do projektu budou zapojena Základní škola a Mateřská škola Václava Vaňka Bezno.

Skladba stromů (1x borovice, 3x jedle, 3 x smrk, 5x dub, 3 x habr, 5x bříza, 15x sakura).

Obec Dolní Slivno

Obnova a doplnění zeleně v obci Dolní Slivno, z části jako náhrada za staré a dožilé stromy a z části jako nová výsadba v obci a u komunikací.

Do projektu bude zapojena Základní škola Dolní Slivno.

Skladba stromů (100x švestka, 40x slíva, 30x třešeň, 30x jabloň).

Obec Horní Slivno

Obnova starých alejí ovocných stromů u cest v obci Horní Slivno.

Do projektu bude zapojena Základní škola Dolní Slivno, jejíž první stupeň sídlí v obci Horní Slivno.

Skladba stromů (100x ovocné stromy (třešeň, hruška, jabloň)).

Obec Košátky

Obnova a doplnění zeleně v obci Košátky, z části jako náhrada za staré a dožilé stromy a z části jako nová výsadba v obci a u komunikací.

Do projektu budou zapojeny děti z obce a Sdružení dobrovolných hasičů.

Skladba stromů (30x třešeň, 10x jabloň, 10x hruška).

Obec Kropáčova Vrutice

Obnova a doplnění zeleně v obci Košátky, z části jako náhrada za staré a dožilé stromy a z části jako nová výsadba v obci a u komunikací.

Do projektu budou zapojeny děti z obce, sportovci SK Slavoj Kropáčova Vrutice  a Sdružení dobrovolných hasičů.

Skladba stromů (5 ks lípa srdčitá, 5 ks červený javor, 5 ks hruška, 12 ks jabloň, 12 ks třešeň, 27 ks švestka).

Výstup a náklady projektu

V rámci projektu dojde k vysazení 451 stromů.

V rámci projektu proběhne výsadba formou dobrovolnické práce, takže projekt nepřinese žádné další náklady. Náklady projektu tak budou spojeny pouze s vlastním pořízením stromků.

Projekt bude publikován v místních informačních tiskovinách obcí, na webových stránkách obcí a rovněž tak i na webových stránkách Místní akční skupiny Mladoboleslavský venkov.