EnKo MAS

Plán obnovy ČR

Energetické konzultační středisko MAS

Projekt je zaměřen na koordinační a osvětovou činnost v oblasti zvyšování energetické účinnosti a propagaci přínosu energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy i podnikatele .

Cílem je:

  • zvýšení povědomí o způsobech zvyšování energetické účinnosti a šetrném zacházení s energetickými zdroji;
  • propagování individuálních a národních přínosů energeticky úsporných projektů pro občany, zástupce veřejné správy a podnikatele;
  • zvýšení informovanosti v oblasti inovativních technologií a postupů ke zvýšení efektivnosti užití energie a vyššího užívání obnovitelných a druhotných zdrojů;
  • informování o dostupných podporách energeticky úsporných projektů v rámci existujících programů podpor jako Národní plán obnovy, Modernizační fond, Operační program Životní prostředí, Nová zelená úsporám a dalších možnostech financování;
  • informování o existujících energeticky úsporných opatřeních a o dostupných finančních podporách pro realizaci energeticky úsporných projektů v rámci programů podpor;
  • koordinační činnost v oblasti přípravné fáze projektů komunitní energetiky.

Registrační číslo projektu: 2186000002
 

„Tento projekt je financován z prostředků Evropské unie z fondu Next Generation EU.“