MAP v ORP Mladá Boleslav

OPVVV

Základní údaje projektu

Název projektu: MAP ORP Mladá Boleslav

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023020

Doba realizace: 1. 2. 2022 - 30. 11. 2023

Žadatel: Dolní Pojizeří z. ú.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Program: Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání

Anotace projektu:

Předmětem projektu je Místní akční plán v ORP Mladá Boleslav, který naváže na úspěšně realizovaný projekt Místního akčního plánu I. v ORP Mladá Boleslav a Místního akčního plánu II. v ORP Mladá Boleslav.

V rámci projektu se bude nadále pracovat na navázaném partnerství za období MAP I. a MAP II. Zároveň dojde k plánování a aktualizaci / vzniku aktuálního Akčního plánu, který identifikuje potřebné aktivity, které by měly být následně realizovány v rámci MAP IV.