Hodnocené projekty

Zaregistrované projekty

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011486

Název projektu: Zkvalitnění sociálních služeb

Datum a čas podání: 26.4.2019 10:52:02

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 872.710,- Kč

 

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011862

Název projektu: Podpora komunit v Kostelním Hlavně

Datum a čas podání: 14.6.2019 8:42:27

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 481.570,- Kč


Hodnocené projekty

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011486

Název projektu: Zkvalitnění sociálních služeb

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 872.710,- Kč

 

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011862

Název projektu: Podpora komunit v Kostelním Hlavně

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 481.570,- Kč


Vybrané projekty

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011486

Název projektu: Zkvalitnění sociálních služeb

Počet bodů: 45

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 872.710,- Kč

 

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011862

Název projektu: Podpora komunit v Kostelním Hlavně

Počet bodů: 40

Celkové způsobilé výdaje v Kč: 481.570,- Kč

 

Zápis z jednání výběrového orgánu (Výběrová) komise MAS

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu (Rada MAS)