Výzva PRV č. 1

Mladoboleslavský venkov z. ú. vyhlašuje:

Výzva MAS č. 1/2018

k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

registrační číslo výzvy 15/000/00000/120/000224/V001

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014–2020 – „Mladoboleslavsko 2014-2020 – nejen kolébka automobilů“

Termín vyhlášení výzvy: 16. 7. 2018

Termín příjmu žádostí: od 20. 7. 2018 do 13. 8. 2018

podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2018

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:

kancelář Mladoboleslavského venkova z. ú., Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě:

 v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Seminář pro žadatele - 24. 7. 2018 od 10:00 hodin

v zasedací místnosti kanceláře - Kostelní Hlavno 12.

Pozvánka na seminář

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných žádostí

Seznam nevybraných žádostí

Ostatní dokumenty

Příručka k definici mikro, malých a středních podniků

Prirucka_k_definici_mikro_malych_a_strednich_podniku_priklady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 803,8 kB
Staženo: 302×

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie

Prohlaseni_o_zarazeni_podniku_do_kategorie_mikropodniku_malych_ci_strednich_podniku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 166,56 kB
Staženo: 291×

Příkladový manuál k vyplnění prohlášení o zařazení podniku

Prikladovy_manual_na_vyplneni_prilohy_Prohlaseni_o_zarazeni_podniku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 903,26 kB
Staženo: 297×

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v PRV

Prirucka_pro_zadavani_verejnych_zakazek_Programu_rozvoje_venkova_na_obdobi_2014_-_2020_verze_4_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 621,15 kB
Staženo: 272×

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě č. 1/2018 v programovém rámci PRV

Seminář.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,87 kB
Staženo: 347×

Prezentace ze semináře pro žadatele - PRV výzva 1/2018

Prezentace Seminar PRV vyzva 1_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 935,96 kB
Staženo: 591×

Hodnocení

Zápis - výběrová komise MAS

Vyberova_komise_MAS_zapis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,64 MB
Staženo: 333×

Prezenční listina - výběrová komise MAS

Vyberova_komise_MAS_prezencni_listina.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 345,98 kB
Staženo: 274×

Zápis - rada MAS

Rada_MAS_zapis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,54 MB
Staženo: 335×

Prezenční listina - rada MAS

Rada_MAS_prezencni_listina.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,32 kB
Staženo: 299×
Zobrazeno 21-30 ze 30