Výzva PRV č. 1

Mladoboleslavský venkov z. ú. vyhlašuje:

Výzva MAS č. 1/2018

k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

registrační číslo výzvy 15/000/00000/120/000224/V001

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014–2020 – „Mladoboleslavsko 2014-2020 – nejen kolébka automobilů“

Termín vyhlášení výzvy: 16. 7. 2018

Termín příjmu žádostí: od 20. 7. 2018 do 13. 8. 2018

podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31. 8. 2018

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:

kancelář Mladoboleslavského venkova z. ú., Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě:

 v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Seminář pro žadatele - 24. 7. 2018 od 10:00 hodin

v zasedací místnosti kanceláře - Kostelní Hlavno 12.

Pozvánka na seminář

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných žádostí

Seznam nevybraných žádostí

Výzva

Výzva 15/000/00000/120/000224/V001

Souhlas s vyhlášením výzvy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,92 kB
Staženo: 648×

Úplné znění výzvy

PRV_Vyzva_1_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,32 MB
Staženo: 427×

Fiche 1 - Pozemkové úpravy

Fiche_II_1_pozemkove_upravy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 264,91 kB
Staženo: 559×

Fiche 2 - Neproduktivní investice v lesích

Fiche_II_2_neproduktivni_investice_v_lesich.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 967,81 kB
Staženo: 399×

Fiche 3 - Podnikání na venkově

Fiche_II_3_Podnikani_na_venkove.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,07 MB
Staženo: 450×

Fiche 4 - Podpora zemědělských podniků - investice do podniků

Fiche_II_4_podpora_zemedelskych_podniku_investice_do_podniku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,07 MB
Staženo: 427×

Fiche 5 - Podpora zemědělských produktů

Fiche_II_5_podpora_zemedelskych_produktu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,07 MB
Staženo: 405×

Přílohy výzvy

Interní postupy pro programový rámec PRV

Interni postupy PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,3 kB
Staženo: 802×

Ostatní dokumenty

Programový rámec PRV

SCLLD_Mladoboleslavsky_venkov_programovy_ramec_PRV.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1009,43 kB
Staženo: 471×

Pravidla pro operaci 19.2.1

Pravidla_19.2.1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,93 MB
Staženo: 390×

Pravidla pro operaci 19.2.1 - Příloha 3 - Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Pravidla_19._2._1_Priloha c. 3_ zavazne limity_verze 032018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,6 kB
Staženo: 389×

Pravidla pro MAS opatření 19

Pravidla opatreni 19-Podminky pro MAS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 487,07 kB
Staženo: 408×

Informace pro žádost o přístup na Portál farmáře

informace-pro-z-adatele-o-pr-i-stup-do-porta-lu-farma-r-e-szif-eagri_149880976670.489.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 506,6 kB
Staženo: 373×

Žádost o přístup na portál farmáře

Zadost-o-pristup-do-portalu-farmare.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 216,37 kB
Staženo: 378×

Čestné přrohlášení o majetkové struktuře

Zpresneni_Cestneho_prohlaseni_o_vlastni_majetkove_strukture_zadatele_do_urovne_skutecnych_majitelu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 187,59 kB
Staženo: 395×

Klasifikace činností CZ-NACE

Klasifikace cinnosti CZ NACE.xls
Typ souboru: XLS dokument, Velikost: 221 kB
Staženo: 379×

Příručka pro publicitu

Aktualizovana_Prirucka_verze_3_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,05 MB
Staženo: 420×

Metodika výpočtu finančního zdraví

Metodika_vypoctu_financniho_zdravi_-_6.kolo_prijmu_zadosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 969,48 kB
Staženo: 422×

Výpočet finančního zdraví

Vypocet_financniho_zdravi_-_6._kolo.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 842,33 kB
Staženo: 407×

Příručka k definici mikro, malých a středních podniků

Prirucka_k_definici_mikro_malych_a_strednich_podniku_priklady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 803,8 kB
Staženo: 302×

Prohlášení o zařazení podniku do kategorie

Prohlaseni_o_zarazeni_podniku_do_kategorie_mikropodniku_malych_ci_strednich_podniku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 166,56 kB
Staženo: 291×

Příkladový manuál k vyplnění prohlášení o zařazení podniku

Prikladovy_manual_na_vyplneni_prilohy_Prohlaseni_o_zarazeni_podniku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 903,26 kB
Staženo: 297×

Příručka pro zadávání veřejných zakázek v PRV

Prirucka_pro_zadavani_verejnych_zakazek_Programu_rozvoje_venkova_na_obdobi_2014_-_2020_verze_4_.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 621,15 kB
Staženo: 272×

Seminář pro žadatele

Pozvánka na seminář pro žadatele k výzvě č. 1/2018 v programovém rámci PRV

Seminář.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,87 kB
Staženo: 347×

Prezentace ze semináře pro žadatele - PRV výzva 1/2018

Prezentace Seminar PRV vyzva 1_2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 935,96 kB
Staženo: 591×

Hodnocení

Zápis - výběrová komise MAS

Vyberova_komise_MAS_zapis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,64 MB
Staženo: 333×

Prezenční listina - výběrová komise MAS

Vyberova_komise_MAS_prezencni_listina.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 345,98 kB
Staženo: 274×

Zápis - rada MAS

Rada_MAS_zapis.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,54 MB
Staženo: 335×

Prezenční listina - rada MAS

Rada_MAS_prezencni_listina.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 388,32 kB
Staženo: 299×