Nevybrané žádosti

název žadatele: Jan Bartoš

IČ: 66994110

název projektu: Pořízení techniky - dřeviny

Fiche: 4

počet bodů: 85

důvod: nedostatečná alokace fiche

 

název žadatele: Agrijan s. r. o.

IČ: 04937431

název projektu: Pořízení strojového vybavení

Fiche: 4

počet bodů: 70

důvod: nedostatečná alokace fiche

 

název žadatele: Pavla Mikešová

IČ: 03198812

název projektu: POŘÍZENÍ MULČOVAČE PRO RYCHLOU REVITALIZACI TRAVNÍCH POROSTŮ

Fiche: 4

počet bodů: 50

důvod: nedostatečná alokace fiche

 

název žadatele: Ing. Martin Píša

IČ: 67896812

název projektu: Rozvoj farmy - II. etapa

Fiche: 4

počet bodů: 50

důvod: nedostatečná alokace fiche

 

název žadatele: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Slivno

IČ: 68421397

název projektu: Vybavení pro hasičský sport

Fiche: 6

---