Výzva PRV č. 3

Mladoboleslavský venkov z. ú. vyhlašuje:

Výzva MAS č. 2

k předkládání Žádostí o podporu

v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

registrační číslo výzvy "15/000/00000/120/000224/V003"

Název SCLLD: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Mladoboleslavský venkov na období 2014–2020 – „Mladoboleslavsko 2014-2020 – nejen kolébka automobilů“

Termín vyhlášení výzvy: 15. 1. 2019 Termín příjmu žádostí: od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2019

podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 15. 6. 2019

 

Výzva je vyhlášena pro následující Fiche:

  • Fiche 3 - Podnikání na venkově
  • Fiche 4 - Podpora zemědělských podniků - investice do podniků
  • Fiche 5 - Podpora zemědělských produktů

 

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě:

kancelář Mladoboleslavského venkova z. ú., Kostelní Hlavno 12, 294 76 Kostelní Hlavno

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě:

 v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Seminář pro žadatele

17. 1. 2019 od 10:00 hodin a 24. 1. 2019 od 10:00

v zasedací místnosti kanceláře - Kostelní Hlavno 12.

 

Seznam přijatých žádostí

Seznam vybraných žádostí

Seznam nevybraných žádostí

Hodnocení

Prazenční listina - Rada MAS

Prezencni listina_Rada MAS.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,78 kB
Staženo: 264×
Vloženo: 14. 6. 2019
Zobrazeno 21-21 ze 21