Aktuality

Zobrazeno 61-90 ze 123

Informace o vyhlášených výzvách v IROP

Datum: 29. 10. 2019

Vyhlášené výzvy IROP:
výzva č.7 - Podpora hasičů II.
výzva č. 8 - Sociální infrastruktura II.

Informace o vyhlášených výzvách v OPŽP

Datum: 7. 10. 2019

Vyhlášené výzvy OPŽP "Realizace sídelní zeleně" a "Realizace ÚSES a protierozní opatření"

Informace o vyhlášených výzvách v OPZ

Datum: 27. 9. 2019

Podpora rodiny III.
Prevence sociálního vyloučení III.

Změna Pravidel pro žadatele a příjemce v OPŽP

Datum: 30. 8. 2019

Nejdůležitější změny se týkají námi vyhlášené výzvy č. 1 v OPZP - Realizace sídelní zeleně (SC 4.4 OPŽP). Ihned po skončení této výzvy bude vyhlášena nová výzva, na kterou se již budou tato nová pravidla vztahovat.

Závěrečné ověření způsobilosti projektů ve 4. výzvě IROP dokončeno

Datum: 19. 8. 2019

Dokončení závěrečného ověření způsobilosti projektů ve 4. výzvě v programovém rámci IROP.

Změna Strategie - programový rámec IROP

Datum: 1. 8. 2019

ŘO IROP schválil změnu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Mladoboleslavského venkova v programovém rámci IROP.

Pozvánka na seminář ke 2. výzvě OPŽP - „Realizace ÚSES“ a „protierozní opatření

Datum: 15. 7. 2019

Datum konání: 23. 7. 2019 od 14:00 hodin
Místo konání: kancelář Mladoboleslavského venkova

Pozvánka na seminář

Datum: 6. 5. 2019

Pozvánka na seminář k 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Mladoboleslavský venkov – IROP –Bezpečná doprava II.“

Pozvánka na 2. seminář k 6. výzvě OPZ - Vzdělávání pro zaměstnání II.

Datum: 27. 3. 2019

Datum konání: 4. 4. 2019 od 14:00 hodin
Místo konání: kancelář Mladoboleslavského venkova

Pozvánka na druhý seminář k 5. výzvě OPZ - Prevence sociálního vyloučení II.

Datum: 18. 3. 2019

Datum konání: 2. 4. 2019 od 14:00 hodin
Místo konání: kancelář Mladoboleslavského venkova

Pozvánka na první seminář k 6. výzvě OPZ - Vzdělávání pro zaměstnání II.

Datum: 7. 3. 2019

Datum konání: 14. 3. 2019 od 14:00 hodin
Místo konání: kancelář Mladoboleslavského venkova

Pozvánka na seminář

Datum: 7. 3. 2019

Pozvánka na seminář k 5. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Mladoboleslavský venkov – IROP –Sociální infrastruktura“

Pozvánka na seminář k 5. výzvě OPZ - Prevence sociálního vyloučení II.

Datum: 5. 3. 2019

Datum konání: 14. 3. 2019 od 10:00 hodin
Místo konání: kancelář Mladoboleslavského venkova

Pozvánka na seminář ke 4. výzvě OPZ - Podpora rodiny II.

Datum: 11. 2. 2019

Datum konání: 21. 2. 2019 od 14:00 hodin
Místo konání: zasedací místnost kanceláře Mladoboleslavského venkova

Pozvánka na seminář k 1. výzvě OPŽP - „Realizace sídelní zeleně“

Datum: 4. 2. 2019

Datum konání: 13.2.2019 od 13:00 hodin
Místo konání: kancelář Mladoboleslavského venkova

Snídaně pro starosty

Datum: 1. 2. 2019

Neformální setkání starostů z území Mladoboleslavského venkova

Pozvánka na seminář

Datum: 28. 1. 2019

Pozvánka na seminář ke 4. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Mladoboleslavský venkov – IROP –Sociální bydlení“

Pozvána na druhý seminář ke 3. výzvě PRV

Datum: 14. 1. 2019

Datum konání: 24.1. 2019 od 14:00 hodin
Místo konání: kancelář Madoboleslavského venkova

Pozvánka na první seminář ke 3. výzvě PRV

Datum: 10. 1. 2019

Datum konání: 17.1. 2019 od 10:00 hodin
Místo konání: kancelář Mladoboleslavského venkova

Pozvánka na seminář

Datum: 2. 1. 2019

Pozvánka na seminář ke 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Mladoboleslavský venkov – IROP – Podpora hasičů“

Pozvánka na Valné shromáždění MAS

Datum: 22. 11. 2018

Kdy: 6. 12. 2018 od 16:00 hodin
Kde: Komunitní centrum Kostelní Hlavno - Kostelní Hlavno 200

Pozvánka na seminář

Datum: 8. 10. 2018

Pozvánka na seminář k 2. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Mladoboleslavský venkov – IROP –Bezpečná doprava“

Pozvánka na seminář

Datum: 10. 8. 2018

Seminář k 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Mladoboleslavský venkov – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“

Pozvánka na seminář k 1. výzvě PRV

Datum: 16. 7. 2018

Datum konání: 24. 7. 2018 od 10.00 hodin
Místo konání: kancelář Mladoboleslavského venkova

Pozemkové úpravy - pozvánka na seminář

Pozemkové úpravy - pozvánka na seminář

Datum: 18. 4. 2018

Připomínka - NEZAPOMEŇTE
Seminář na téma pozemkové úpravy se koná již v úterý 24. 4. 2018 od 15:00 hodin v Jizerním Vtelně v Restauraci JIZERA. Účast, včetně občerstvení, je bezplatná!

Pozvánka na seminář k 3. výzvě OPZ - Vzdělávání pro zaměstnání I.

Datum: 16. 4. 2018

Seminář se koná dne 25. 4. 2018 od 14:00 hodin

Pozvánka na seminář ke 2. výzvě OPZ - Prevence sociálního vyloučení I.

Datum: 16. 4. 2018

Pozvánka na seminář, který se koná dne 25.4.2018 od 10:00 hodin

Pozvánka na seminář - Podpora rodiny I.

Datum: 9. 4. 2018

Pozvánka na 2. seminář k 1. výzvě OPZ - Podpora rodiny I.

Pozvánka na seminář - Podpora rodiny I.

Datum: 1. 2. 2018

Pozvánka na seminář k 1. výzvě v programovém rámci OPZ - Podpora rodiny I.

Předložení 1. výzvy v programovém rámci OPZ ke schválení řídícímu orgánu

Datum: 22. 1. 2018

Dnešního dne byla řídícímu orgánu OPZ předložena ke schválení 1. výzva v programovém rámci OPZ zaměřená na opatření SCLLD - III.2 – Podpora rodiny. Po schválení ze strany ŘO bude výzvy vyhlášena.

Zobrazeno 61-90 ze 123