Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) jakožto nástroj politiky soudržnosti na období 2014–2020 pro místní rozvoj a rozvoj venkovských, městských a příměstských oblastí (průzkumné stanovisko na žádost řeckého předsednictví).

Datum vložení: 19. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 19. 3. 2015 0:00
Autor: Jindřich Hlavatý