Startujeme rozkvetlé výzvy!

Startujeme rozkvetlé výzvy! 1

Vyhlašujeme jarní výzvy v IROP a OP TAK.

Dolní Pojizeří z.ú. vyhlašuje 7. výzvu MAS Polabí a Dolní Pojizeří v programovém rámci IROP 2021-2027 a 2. výzvu OP TAK Technologie v podnikání II.

7. výzva IROP - Cestovní ruch.

Pro aktivity:

  • Budování a revitalizace doprovodné infrastruktury CR (např. odpočívadla, parkoviště, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů).
  • Budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení.
  • Propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí.
  • Rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center.
  • Veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu.
  • Parkoviště u atraktivit CR.

Více informací je uvedeno na stránce výzvy.

2. výzva OP TAK Technologie v podnikání II 

Výzva je pro malé a střední podniky.

Podporované aktivity jsou:

  • Pořízení nových strojů;
  • technologických zařízení a vybavení;
  • SW řešení;
  • IT infrastruktury a služeb.

Více informací je uvedeno na stránce výzvy.

Datum vložení: 1. 4. 2024 8:00
Datum poslední aktualizace: 1. 4. 2024 8:00
Autor: Andrea Hlavatá Černá