Výzva MMR - Cestování dostupné všem 2015

Aktuálně je vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí s termínem ukončení 30.6.2015 v 16,00 hod.

Národní program podpory cestovního ruchu 2015, podprogram 117D713 - CESTOVÁNÍ DOSTUPNÉ VŠEM.
Aktuálně je vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí s termínem ukončení 30.6.2015 v 16,00 hod.
Výzva je určena pro podnikatelské subjekty a obce (vyjma statutárních měst). Dotace ze státního rozpočtu může dosáhnout maximální výše 50% celkových uznatelných výdajů akce

Podporováno bude: rekonstrukce/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél tras, zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu, zavedení/zlepšení/vytvoření navigačních a informačních systémů pro sluchově a zrakově postižené účastníky cestovního ruchu a pořízení zařízení pro bezpečné parkování kol a úschovu zavazadel, to vše včetně propagace zrealizovaných výstupů akcí.

Podrobnosti k programu naleznete zde.

Datum vložení: 11. 6. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2015 0:00
Autor: Jindřich Hlavatý